NEN Commissie Brandproeven

Witlox heeft zitting gehad in de NEN normcommissie Brandproeven 353 084 'Brandproeven'. In die tijd is de NEN 6069 aangepast tot wat het nu is. 

NEN normen

Bouwbesluit 2012:

WBDBO (NEN 6068),

brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten (NEN 6069),

 

Bouwkundig

De brandwerendheid en het brandgedrag van bouwproducten wordt in Nederland bepaalt door deze producten te onderwerpen aan testnormen.

 

Brandwerendheid wordt uigedrukt in minuten, in Nederland meestal 20-, 30,- of 60 minuten. De producten worden onderwopren aan onderstaande teste en moeten afhankelijk van de eisen in NEN 6068 en NEN 6069 voldoen aan een of meerdere R-, W-, E-, I-, of S criteria, waarbij:

 • R staat voor bezwijken
 • W staat voor straling
 • E staat voor vlamdichtheid
 • I staat voor isolatie
 • S staat voor rook (smoke)

 De voorkomende NEN normen zijn:

 • NEN 13501-1: brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag
 • NEN 13501-2: brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - deel 2: Classificatie op grond van resultaten van brandwerendheidsproeven, behalve voor ventilatiesystemen. Voorbeeld; brandwerende platen/wanden en isolatie
 • NEN 1338: brandwerende verven en coating en platen voor dragende en niet dragende constructies
 • NEN 1634:  brandwerende deuren 
 • NEN 1364-1 & NEN 1634-1: brandwerende beglazing en puien,
 • NEN 1366-1 EN 1366-2: brandwering ventilatiekanalen (bijvoorbeeld   brandkleppen)
 • NEN 1366-3 NEN 1366-4: brandwerende doorvoeringen en voegen
 • NEN 6075: weerstand rookdoorgang 

Installatie

Brandmeldinstallaties (BMI, NEN 2535),

Ontruimingsalarm Installaties (OAI, NEN 2575),

Sprinkler (VBB, NEN 12845 & NEN 1073+A1),

Watermist installaties,

Rook Warmte Afvoer (RWA, NEN 6093),

Vluchtwegaanduiding (NEN 6088).

 

Organisatie

NEN 8112 (NTA 8112): Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen.

Witlox kan u begeleiden met: interne organisatie, BHV opleidingen en trainingen, cultuur, contractondersteuning, juridisch, logboek, onderhoud, beheer, meerjarenonderhoudsplan,

NEN 6059: nulmeting en/of conditiemeting.