CCV werkgroep IPB

Witlox heeft zitting gehad in een werkgroep  van het CCV die destijds het Integraal Plan Bouwveiligheid (IPB) heeft geformuleerd als onderdeel van het Model Integrale Brandveiligheid Bouwerken (IBB) . 

"Het IPB beschrijft voor het desbetreffende individuele bouwwerk een samenhangend geheel van Bouwkundige, Installatietechnische en organisatorische brandbeveilgingsmaatregelen (kortweg: BIO-maatregelen), de onderlinge samenhang, uitgangspunten en eventuele eisen aan de uitvoering van die maatregelen." 

bron: CCV

CCV Commissie van Belanghebbenden Brand

Witlox heeft zitting in de Commissie van Belanghebbenden Brand. In deze commissie hebben verschillende belanghebbende groeperingen zoals gebouweigenaren, advies-, en inspectiebureau's en toeleveranciers zitting. Deze commissie ontwikkelt en stelt inspectieschema's voor installatietechnische producten en diensten vast.

Zeer bekende inspectieschema's zijn er voor: onderhoud blusmiddelen (REOB). Ontruimingsalarminstallaties (OAI), Brandmeldinstallaties (BMI) en Rookbeheersingsintallaties.