Onze experts: brede ervaring in brandpreventie

Witlox brandveiligheid heeft een zeer lange uitgebreide (internationale) ervaring op het gebied van wetgeving, praktijk, producten en bestuur omtrent (bouwkundige) brandveiligheid en kent het wettelijke kader. Wij ondersteunen gebruikers, gemeenten, brandweer, beheerders en vastgoedeigenaren bij het maken van verantwoorde keuzes. Ook afdichtingsbedrijven en producenten van brandpreventie producten behoren tot onze klanten. Wij ondersteunen hen om tot verantwoorde keuzes te komen en het niveau van kwaliteit te verhogen. Wij voelen ons altijd betrokken en streven onafgebroken naar een grotere mate van brandveiligheid in Nederland voor alle partijen. 

Witlox Brandveiligheid is volledig partij- en product onafhankelijk. Daardoor kunnen wij een voor uw vraag gerichte partner zijn of leveren. Door onze jarenlange (praktijk) ervaring, uitgebreide markt- én geschoolde kennis weten we hoe we die voor u selecteren, controleren en toetsen op waarheid, kennis en kunde. Oftewel wij leggen partijen 'het vuur aan de schenen' en controleren met onderbouwde vakkennis of dat wat geschreven en beloofd is ook écht zo is. Afdichting- en inspectieprojecten, second opinions, advies, opleveringen, beleidsondersteuning of overleg met bevoegd gezag kunnen we op maat uitvoeren, controleren, inkopen en/of leveren. Bij Witlox Brandveiligheid doen we het namelijk al vijfentwintig jaar volgens hetzelfde motto: We doen het goed of we doen het niet!'.