Inspecties - brandveiligheid gebouwen

Witlox Brandveiligheid wil met minimale overlast optimale bouwkundige-, installatietechinische- en (of) organisatorische (BIO) inspecties uitvoeren. Desgewenst in een voor u te implementeren systeem waarvan uzelf eigenaar bent. 

 

De kaders van hetgeen geinspecteerd word en de wijze waarop zullen we in goed overleg met u communiceren en kunnen globaal zijn, maar ook volgens NEN 6059 criteria. 

Hoe?

 • Volledig inspecties, niets wordt vergeten
 • Ervaren, voor dit werk opgeleide en geschikte inspecteurs die contentieus kunnen en willen blijven inspecteren
 • Inspecties door representatieve inspecteurs die de echte wens hebben u minimale overlast te bezorgen en flexibel zijn.
 • Gebruik makend van neutrale software. Direct inpas-, en verwerkbaar in uw systeem, geen afhankelijkheid. Dus u blijft in control.
 • Vooraf spreken wij met u af wat uw wensen zijn om te voorkomen dat er te veel of weinig geinspecteerd wordt.
 • Kennis van niveau nieuwbouw en niveau bestaande bouw en rechtensverkregen niveau, deze zullen niet door elkaar gehaald worden waardoor u kosten zult besparen.

Wat? Brandveiligheidsinspecties

 • Inspecties en brandscans; Ad Hoc of gestructureerd
 • Afstemmen van uw brandveiligheidmaatregelen op uw wensen, risico's, gebouw en organisatie. Kijken of uw gebouw voldoet aan de wettelijke eisen en of er afwijkingen zijn.
 • Mocht u bovenwettelijke maatregelen getroffen hebben; zijn deze nog zinvol en worden ze correct in stand gehouden?
 • Flexibel; deelopnames om overlast te voorkomen en op basis daarvan toch goed af te prijzen door installateurs of aannemers.
 • Situaties die buiten onze opdracht vallen, maar die de brandveiligheid verminderen zullen we bij u melden.
 • Onafhankelijk derdenonderzoek naar de kwaliteit van uw brandwerende voorzieningen.
 • Onafhankelijke ondersteuning bij de oplevering van bouwkundige brandpreventie systemen.