Advies

Wij zijn een adviesbureau wanneer u omhoog zit met reacties op vragen van bijvoorbeeld bevoegd gezag, brandweer, verzekeraar over brandveiligheid. En als u behoefte heeft aan ondersteuning van uw brandveiligheidsmanagement. 

 

Witlox Brandveiligheid plaatst vragen altijd in het breder kader. Oplossen van incidentele problemen past vaak niet in uw beleid of meerjarig onderhoud en leidt daarom mogelijk tot hogere kosten en minder brandveiligheid. Het is zaak de rust en het overzicht te behouden en in goed overleg met de gemeente, brandweer of verzekeraar te kijken naar de beste oplossing op termijn.

 

Met Witlox Brandveiligheid behoudt u de rust en 'laat u zich niet gek maken'. Wij hebben veel ervaring in overleg met genoemde partijen en worden door hen gerespecteerd omdat wij het grote geheel blijven zien en dienen. 

Hoe?

 • Adviezen met aantoonbare theoretische/praktische kennis en ervaring.
 • Adviezen met aantoonbare kennis van marktontwikkelingen, ook in regelgeving die de toekomst mogelijk een rol voor u spelen
 • Kwaliteitsborging 

Wat?

 • Algemene vraagbaak, helpdesk voor u en uw collega's
 • Opstellen ontruimingsplannen en plattegronden desgewenst volgens NEN 8112
 • Second opinion
 • Expert judgement
 • Bemiddelen en oplossing na aanschrijving door gemeente
 • Bewaken professionaliteit uitgevoerd werk van uw installateur
 • Assistentie bij aanvraag gebruiksmelding (bouwbesluit) of gebruiksvergunning oftewel omgevingsvergunning (WABO BOR)
 • Tekenwerk
 • Bouwplantoets
 • Plan van eisen (PvE)

"Tijdens de eerste kennismaking kregen wij direct het gevoel bij de juiste persoon te zijn aangeland. De heer Witlox beschikt over een uitstekende kennis van zaken waardoor onderbouwingen van onze kant erg konden worden aangescherpt. Binnen korte tijd had de heer Witlox een goede dossierkennis opgebouwd, wat heeft bijgedragen tot een snelle oplossing. De brandweer heeft bij locatiebezoek waarbij de heer Witlox ook aanwezig was, mede namens de gemeente aangegeven dat na een kleine aanpassing voldoende aannemelijk is dat de oplossing gelijkwaardig is aan WBDBO van 60 minuten. Wij danken voor de inzet en de prettige communicatie. Mochten we in de toekomst met dergelijke vraagstukken worden geconfronteerd, zullen we zeker contact opnemen". Henrico Florissen - Eierhandel van Zetten