Witlox: alleen échte brandveiligheid

Brandveiligheid is een complex onderwerp waar snel appels met peren kunnen worden vergeleken en belangen van gebouweigenaren niet altijd parallel lopen met die van hun leveranciers. Op basis van incidenten wordt bovendien snel ad hoc gereageerd in plaats van passend in het gehele brandpreventiebeleid.

Witlox adviesbureau in brandveiligheid neemt u onafhankelijk aan de hand bij ALLE facetten van brandveiligheidsvraagstukken. 

Wij leiden onze relaties door het woud van de wettelijke minimale eisen van het bouwbesluit en begeleiden hen onder andere op basis van risicogerichte aanpak naar het wenselijke niveau. 


 

 

"Ik ken J. Witlox sinds 2005 eerst als bestuurslid en sinds 2010 als voorzitter van vereniging BBN Brandveilig Bouwen Nederland. Sindsdien heeft hij veel bijgedragen aan het verbeteren van bouwkundige brandveiligheid en is misschien wel de meest gedreven persoon hiervoor die in Nederland te vinden is. Bovendien lukt het mede dankzij zijn visie en inspanning om een duidelijke strategische focus aan te brengen en te houden ondanks alle waan van de dag en steeds weer tot resultaten te komen, niet alleen op heel korte termijn maar ook op een termijn van enige jaren. Dat het hem lukt om met belanghebbenden rondom en in de branche steeds weer tot die focus te komen is daarbij een cruciale succesfactor voor hemzelf en voor de vereniging. Bovendien is het prettig en inspirerend samenwerken waarbij pittige debatten niet geschuwd worden maar juist leiden tot nog betere visies, plannen en praktische aanpakken" Leo Oosterveen; sector manager at Koninklijke Metaalunie