Blog: Brand acceptabel?

Het IFV, en dan met name René Hagen, lector Brandveiligheid, onderzoekt dit jaar wat genoemd wordt “acceptabele branden”. Het onderzoek neemt het Bouwbesluit als basis. Daarin staat heel duidelijk het doel van het brandveiligheidsdeel van het bouwbesluit, te weten: “ veiligheid van personen en beperken schadelast buurpercelen”.

Dit is op zichzelf een beperkte doelstelling, toch? Het onderzoek gaat met name in op het feit welke branden de overheid acceptabel zou mogen vinden en welke onacceptabel die door te veel gevolgschade of overlast voor de maatschappij tot gevolg hebben. Voorbeelden zijn het noodzakelijk afsluiten van snelwegen (brand bij Van Gansewinkel), milieuschade (brand bij Chemie Pack), treinen die niet rijden (brand bij ProRail), telefoonnetwerken die uitvallen (brand bij Vodafone) etc. De mensen waren veilig en de buren gespaard van brand dus ‘voldeden’ deze branden aan de doelstelling van het Bouwbesluit, … maar zijn deze gevolgen acceptabel?

Witlox Brandveiligheid vindt het onderzoek naar wat nu wel of niet acceptabel is een goede zaak. Witlox Brandveiligheid gaat over gevolgen van brand vaak in overleg met haar klanten. De schade betreft dan wel geen macro-economisch belang, maar wel dat van de relatie zelf. Vaak wordt namelijk gedacht dat als men voldoet aan het bouwbesluit de gevolgen van brand wel goed geregeld zijn. Niets is minder waar. Wij nemen onze relaties mee in het nadenken over de risico’s. Wat zijn de risico’s, kan een bedrijf of instelling direct door na een brand, komen de klanten nadat het bedrijf of de instelling weer operationeel is terug, is risico goed afgedekt door verzekeringen, is er imagoschade denkbaar, etc. Witlox Brandveiligheid is blij met dit onderzoek van het IFV en hoopt dat dit gebouweigenaren meer bewust maakt van de risico’s die zij lopen bij brand.  

 

©Witlox Brandveiligheid 26-01-2017

Reactie schrijven

Commentaren: 0