Zéker in brandveiligheid !

"Het bouwbesluit 2012 heeft alléén als doel het voorkomen van slachtoffers en het uitbreiden van brand naar het ándere perceel... Heeft u wel eens nagedacht over de gevolgen van brand voor uw  klanten, personeel, imago, uw bedrijfscontinuïteit, het milieu en soms ook voor historisch erfgoed? Brandveiligheid is een vak!"

Joric Witlox directeur; senior adviseur, gediplomeerd Riskmanager en Brandpreventiedeskundige (BPD1) van Witlox Brandveiligheid

Brandveiligheid is een vak!


Vaak wordt in brandveiligheid het bevoegd gezag of de verzekeraar gezien als potentieel gevaar en incident. Witlox Brandveiligheid is een onafhankelijk adviesbureau en wil dit met u in een breder kader trekken en weloverwogen, stap voor stap de veiligheid op het door u gewenste niveau brengen. Ons werkveld is variërend: van brandveiligheidsinspecties, brandveiligheidsmanagement, bouwplantoetsing tot projectbegeleiding en deskundige derdenbegeleiding bij opleveringen van brandwerende voorzieningen. Wij streven naar maximaal effect tegen zo laag mogelijke exploitatiekosten.  Maar pas op! Wij doen nooit concessies als het om (uw) veiligheid gaat.

Witlox Brandveiligheid neemt u aan de hand bij alle facetten van brandveiligheidsvraagstukken. Wij leiden u door het woud van de wettelijke minimale eisen van het bouwbesluit en begeleiden u vervolgens op basis van risicogerichte aanpak naar het wenselijke niveau: stapsgewijs, zakelijk en vooral ook doelgericht.